zHyperLink – zmiana paradygmatu przetwarzania operacji I/O

20 Mar 2018
Kraków

Od początku swojej historii, współczesne systemy komputerowe wykorzystują technikę asynchronicznych operacji wejścia/wyjścia podczas dostępu do pamięci masowych, w tym dysków. Asynchroniczne I/O było korzyścią, zaletą, ponieważ nie blokuje procesora, podczas oczekiwania na zakończenie operacji I/O. Ale asynchroniczne I/O było także koniecznością, z powodu relatywnie wolnej obsługi operacji I/O w porównaniu do szybkości przetwarzania przez procesory.

Obecnie dostępne są znacznie szybsze połączenia serwerów z dyskami, dyski SSD oraz macierze dyskowe z dużą ilością pamięci podręcznej – na tyle szybkie, że dają możliwość rezygnacji z koniecznego narzutu asynchronicznego I/O (obsługa przerwań, kolejkowanie, itp.), co w konsekwencji skraca czas operacji I/O i zwiększa przepustowość. Można to osiągnąć przez wykorzystanie techniki synchronicznego I/O oraz nisko latencyjnych interfejsów.

To jedna z największych zmian architektury przetwarzania I/O w historii komputerów. IBM wprowadza ten paradygmat w nowych typach kanałów zHyperLink, a Db2 for z/OS jest pierwszym i głównym beneficjentem.

W prezentacji zostanie przedstawiona architektura operacji I/O oraz korzyści wydajnościowe w Db2 for z/OS wynikające ze zmiany tej architektury.

Languages :  Polski Session Category :  Kraków 2018 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij