Członkostwo

Aby dołączyć do nas wystarczy wypełnić ten

Deklaracja Pdug (107.9 KiB)

formularz akcesyjny, podpisać go własnoręcznie i przesłać do nas na adres:

03-287 Warszawa
ulica Skarbka Z Gór 140F /4

lub przekazać do zarządu na najbliżej konferencji.

Należy też uiścić roczną składkę członkowską (składka za rok 2024 wynosi 250 zł, szczegóły w uchwale)

Dlaczego uczestnictwo w PDUG jest wartościowe dla mojej firmy?

Podnoszenie rozpoznawalności mojej firmy

 • Uczestnicy grupy są bardzo mile widziani, jako prezenterzy na temat techniczny dotyczący DB2 (konferencje organizowane przez PDUG). We wstępie do prezentacji, wymieniają dla jakiej firmy pracują, itd. Pozwala to na krótką „reklamę” firmy w Polsce, budowanie wizerunku firmy jako firmy, w której pracują profesjonaliści, eksperci w dziedzinie DB2, autorzy konkretnych rozwiązań (np. prezentacje nt. doświadczeń w zakresie używania DB2 , czy implementacji konkretnego rozwiązania)

Rozwijanie kontaktów

 • Możliwość nawiązania współpracy z innymi ośrodkami, a może i współrealizacji czy też realizacji projektów w innych ośrodkach

Edukacja pracowników

 • Niewielki koszt (delegacji) spotkania edukacyjne z udziałem ekspertów w danej dziedzinie DB2 (klientów, developerów DB2) są darmowe i organizowane lokalnie w Polsce (versus np. konferencje w Europie, i szkolenia płatne)
 • Tematy spotkań/wykładów są wybierane przez uczestników grupy, wiec z definicji są bardziej sprecyzowane i odpowiadają oczekiwaniom niż wykłady na konferencjach.
 • Sesje certyfikacyjne dla uczestników na event-ach, po obniżonej cenie
 • Aktualizacja wiedzy praktycznej – tego w książkach nie znajdziecie, lub jest napisane drobnym drukiem
 • Możliwość wczesnej identyfikacji zagrożeń i szans związanych z nowymi funkcjonalnościami/wersjami (na podstawie doświadczeń innych) i wykorzystaniu ich w bieżących i przyszłych projektach.
 • Możliwość oddziaływania na funkcjonalność nowych wersji DB2 poprzez zgłoszenia RFE (Request for Enhancement) – z poparciem uczestników PDUG

Dlaczego uczestnictwo w PDUG jest pożyteczne dla mnie?

 • Podnoszenie moich kwalifikacji, poziomu wiedzy
 • Darmowe konferencje dla członków (i uczestniczących w konferencjach po raz pierwszy)
 • Zniżki przy certyfikacjach na event-ach
 • Rozwijanie praktycznych umiejętności prezentacji technicznych z DB2
 • Zwiększenie rozpoznawalności na lokalnym rynku pracy
 • Rozwijanie kontaktów zawodowych
 • Dostęp do materiałów konferencyjnych z poprzednich konferencji (tylko dla członków stowarzyszenia)
 • udział w losowaniach voucherów na konferencje IDUG, vouchery na szkolenia, certyfikacje, itp

Składki członkowskie

Każdy nowy członek stowarzyszenia zobowiązany jest wnosić coroczną opłatę składki członkowskiej której wysokość została ustalona uchwałą zarządu.

Treść uchwały można znaleźć w naszej bazie dokumentów stowarzyszenia.

Składki pokrywają utrzymanie zasobów PDUG (strona www) oraz organizację przyszłych konferencji naszej grupy.

Składka za rok 2024 wynosi 250PLN. ! 

Numer konta na który należy wpłacić składkę członkowską:

Bank ING
94 1050 1025 1000 0090 8064 0205.

Proszę dopisać w tytule przelewu imię, nazwisko oraz za jaki rok składka jest wpłacana.

Konferencje / wieczorek / materiały są bezpłatne dla aktywnych członków (opłacone składki) naszego stowarzyszenia.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij