Techniki selektywnego backup/restore bazy DB2 UDB for LUW

14:30  -  15:30
Warszawa Ogrodowa

W ramach prezentacji pokazane zostaną różne zagadnienia związane z selektywna kopią i odtworzeniem bazy danych w sposób spójny. Zaprezentowane zostaną również metody mieszane odtwarzania bazy danych (backup) i dogrywania zawartości tabel za pomocą innych metod motoru bazy danych.

Languages :  Polski Session Category :  Konferencje PDUG  Warszawa 2016 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij