HADR w praktyce, warsztaty z tworzenia klastra DB2

14:35  -  16:35
Millennium Plaza, 30.03.2017

Wraz z słuchaczami a raczej uczestnikami warsztatów stworzymy działające klastry DB2 wykorzystując mechanizmy HADR, skonfigurujemy niezbędne parametry systemów operacyjnych oraz uruchomimy klaster. Sprawdzimy jego stan oraz przeprowadzimy pełną diagnostykę w przypadku awarii. Wraz z mechanizmami kopii bezpieczeństwa zrealizujemy pełny schemat zabezpieczenia danych na wypadek awarii. Uczestnicy do realizacji warsztatów potrzebują klienta SSH aby podłączyć się do środowiska na którym przeprowadzą konfigurację.

Languages :  Polski Session Category :  Konferencje PDUG  Warszawa 2017 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij