Implementacja HADR w środowisku RedHat

W ramach prezentacji zostaną pokazane zagadnienia związane z implementacją Db2 HADR w systemi RedHat jak również zautomatyzowanie klastera za pomocą oporgoramowania Tivoli Systems Automation. Omówione zostaną narzędzia przydatne w diagnozowaniu problemów w Db2 / TSA / RSCT

Languages :  Polski Session Category :  Warszawa 2019 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij